Jaargang 2015
Nr. 20439
Te raadplegen sinds
woensdag 9 mei 2012 9:00
Openbaar exploot
Bij exploot van mij, t.k. gerechtsdeurwaarder d.d. 10-07-2015
werd t.v.v. de ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., gevestigd te Amersfoort, betekend aan Khaled Badawy, geboren op 28-11-1963 en Nevein Abdelrazek Youssef Ebraheem, geboren op 05-07-1976, beiden thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Nederland of daarbuiten, een verzoekschrift d.d. 25-06-2015, betreffende de goedkeuring onderhandse verkoop ex art. 3:268 lid 2 BW, met gelijktijdige oproeping om op Dinsdag 21-07-2015 om 10.20 uur te verschijnen ter terechtzitting van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, zitting houdende te Amsterdam aan de Parnassusweg 220.
 
Een afschrift van dat exploot kan bij onderstaand kantoor worden verkregen.
J.G.J. Wegbrands
Swier cs gerechtsdeurwaarders
IJburglaan 141
1086 ZJ Amsterdam
tel. : 020-4165341

Inhoudsopgave